Hope Today News - Metro Manila - September 8, 2023

Mainland Music Seminar, nagdulot ng kapakinabangan sa kakayahan sa musika at pag-awit ng SCLC Music Ministry Leaders and many more...

Sa mga balitang mayroong pag-asa:

1. Mission trips ng Southern Luzon at Cavite Missions, pagpapala sa buhay at ministry ng Adventist Young Professionals

2. Mainland Music Seminar, nagdulot ng kapakinabangan sa kakayahan sa musika at pag-awit ng SCLC Music Ministry Leaders

3. Solo Parents Convention, idinaos ng Palawan Mission para bigyang pansin ang kapakanan ng mga balo at single parent

4. Vacation Bible Experience, masayang kinasangkutan ng mga bata sa Signal Rooftop Seventh-day Adventist Church, Taguig

5. Mga Adbentista sa buong Albay, Bicol, masayang nagtipon sa Mid-year Federation Fellowship

6. Medical and Dental Mission, buong siglang ginampanan ng mga Adbentista sa Anda, Pangasinan

7. Retreat and training seminar, biyaya sa pagtatalaga at paglilingkod ng Adventist World Radio Broadcasters sa Occidental Mindoro Area

Lahat ng iyan, ihahatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference, ito ang HOPE Today NPUC News!

Online since
09/13/2023, 6:08 AM
Categories
News

Related Episodes

Hope Today News - Metro Manila - December 15, 2023

Adventist Young Professionals sa Palawan Mission, magkakasamang pinagpala sa kanilang mission trip and many more....

Adventist News Weekend - Davao - December 16, 2023

Here are the lates news and updates for this weekend on ANW together with Kapaglaum Gisel Cordova.

Mizpah Live News & Commentary - CDO - December 16, 2023

Mizpah Live News & Commentary

Hope Today News - Metro Manila - December 8, 2023

Biñan Adventist Elementary and High School, nagtanghal sa isang benefit concert and many more...