Hope Today News - Metro Manila - December 15, 2023

Adventist Young Professionals sa Palawan Mission, magkakasamang pinagpala sa kanilang mission trip and many more....

Sa mga balitang mayroong pag-asa:

1. Sabbath School Facilitators sa Cavite Mission, nagtapos sa intermediate level training

2. Mga bagong officer ng Adventist Young Professionals sa Cavite Mission, nagtalaga sa pangunguna at paglilingkod

3. Exchange program, nagpatibay sa pagkakaibigan at pananampalataya ng mga kabataan mula sa San Jose at Paradise Seventh-day Adventist Church, sa Occidental Mindoro

4. Women’s Ministries Federation ng Central Luzon Conference Area- 6, masayang idinaos ang kanilang year-end thanksgiving program

5. Adventist Men ng Metro San Pablo- II district, pinaglingkuran ang mga residente ng Brgy. Sta. Isabel sa isang feeding program

6. Adventist Young Professionals sa Palawan Mission, magkakasamang pinagpala sa kanilang mission trip

7. At ang mga year-end praise program ng mga Adbentista sa Eastern Laguna, Central Quezon at San Pablo City, Laguna

Lahat ng iyan ihahatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference, ito ang HOPE Today NPUC News!

Online since
12/19/2023, 6:47 AM
Categories
News

Related Episodes

Adventist News Weekend - Davao - December 16, 2023

Here are the lates news and updates for this weekend on ANW together with Kapaglaum Gisel Cordova.

Mizpah Live News & Commentary - CDO - December 16, 2023

Mizpah Live News & Commentary

Hope Today News - Metro Manila - December 8, 2023

Biñan Adventist Elementary and High School, nagtanghal sa isang benefit concert and many more...

Adventist News Weekend - Davao - December 9, 2023

Here are the lates news and updates for this weekend on ANW together with Kapaglaum Gisel Cordova