Hope Today News - Metro Manila - December 8, 2023

Biñan Adventist Elementary and High School, nagtanghal sa isang benefit concert and many more...

Sa mga balitang mayroong pag-asa:

1. Lupang pagtatayuan ng bagong Seventh-day Adventist Church sa Bulacan, pinasinayaan at itinalaga ng Central Luzon Conference

2. Isang linggong pangangaral sa Rooftop Seventh-day Adventist Church, umakay sa mga tao na magpabautismo

3. Sumpaan at pagmamahalan ng mga mag-asawa sa North and South Taguig Districts, muling pinagtibay sa couples’ banquet

4. Samahan at pananampalataya ng mga pamilyang Adbentista sa Occidental Mindoro, lalong tumibay sa Area- wide Family Camp

5. Mga Adbentista sa Makiling View District, magkakasamang pinagpala sa kanilang praise program

6. Biñan Adventist Elementary and High School, nagtanghal sa isang benefit concert

7. Mga Senior citizen at PWD, masayang pinaglingkuran sa gift-giving program ng Biñan Seventh-day Adventist HAD Ministries

8. Mga Adbentista sa Central Batangas- II District, nagsagawa ng clean-up drive sa dalampasigan ng Brgy. Poblacion, San Luis, Batangas Lahat ng iyan ihahatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference, ito ang HOPE Today NPUC News!

Online since
12/11/2023, 7:11 AM
Categories
News

Related Episodes

Hope Today News - Metro Manila - December 15, 2023

Adventist Young Professionals sa Palawan Mission, magkakasamang pinagpala sa kanilang mission trip and many more....

Adventist News Weekend - Davao - December 16, 2023

Here are the lates news and updates for this weekend on ANW together with Kapaglaum Gisel Cordova.

Mizpah Live News & Commentary - CDO - December 16, 2023

Mizpah Live News & Commentary

Adventist News Weekend - Davao - December 9, 2023

Here are the lates news and updates for this weekend on ANW together with Kapaglaum Gisel Cordova