Hope Today News - Metro Manila - October 27, 2023

Bagong Health & Home book bound edition ngayong taon, inilunsad ng Philippine Publishing House and many more...

Sa mga balitang mayroong pag-asa:

1. Mga musika at awiting nagdadala ng mabuting mensahe ng Ebanghelyo, binigyang pagkilala sa North Philippine Union Conference Music Leaders’ Convention

2. Bagong Health & Home book bound edition ngayong taon, inilunsad ng Philippine Publishing House

3. Matibay na relasyon ng mag-asawa at masayang pamilya, pinagtuunan ng pansin sa NPUC Family Ministries Directors Marriage Enrichment training

4. Mahigit 200 Sabbath School Teachers sa Northeast Luzon Mission sumailalim at nagtapos sa Intermediate Certification training

5. "Kay Hesus may Pag-asa" evangelistic series, naging matagumpay sa pangunguna ng Diyos at pakikisangkot ng Cavite Mission Adventist Young Professionals at AMiCUS Federation

6. Mga paglilingkod at pangangaral ng mga Care Group sa Central Batangas Districts, umakay sa mga tao sa pagtanggap kay Kristo at pagpapabautismo

7. Free Ride and Grass Cutter Ministry, sinimulang paglingkuran ang bayan sa Camarines Norte na hindi pa nahahatidan ng Ebanghelyo

8. Mga libreng serbisyong medikal, masayang ipinag-lingkod ng mga Adbentista sa Brgy. San Lorenzo, San Pablo City,Laguna

Lahat ng iyan, ihahatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference, ito ang HOPE Today NPUC News!

Hosts
Joel Sarmiento

Joel Sarmiento

Online since
10/31/2023, 4:57 AM
Hosts
Joel Sarmiento
Categories
News

Related Episodes

Hope Today News - Metro Manila - December 15, 2023

Adventist Young Professionals sa Palawan Mission, magkakasamang pinagpala sa kanilang mission trip and many more....

Adventist News Weekend - Davao - December 16, 2023

Here are the lates news and updates for this weekend on ANW together with Kapaglaum Gisel Cordova.

Mizpah Live News & Commentary - CDO - December 16, 2023

Mizpah Live News & Commentary

Hope Today News - Metro Manila - December 8, 2023

Biñan Adventist Elementary and High School, nagtanghal sa isang benefit concert and many more...