HOPE Today

Hope Today News - Metro Manila - November 17, 2023

Ika-14 na anibersaryo, masayang ipinagdiwang ng Palawan Mission and many more...

Sa mga balitang mayroong pag-asa:

1. Mga kabataan sa Bicol region, buong siglang nakisangkot sa ikalawang Discipleship Camp ng Southern Luzon Mission

2. Kauna-unahang Cagayan Valley Youth for Christ, pagpapala ang hatid sa buhay ng mga kabataang Adbentista sa Northeast Luzon Mission

3. Ika-14 na anibersaryo, masayang ipinagdiwang ng Palawan Mission

4. Mga Adbentista sa South Occidental Mindoro- I District, nagtipon para sa year-end praise program

5. Mahigit 150 tao sa Niyayos, Calintaan, pinaglingkuran sa medical mission and feeding program na hatid ng Adventist Community Services

6. Concert, isinagawa ng North Taguig Center Adventist church para sa kanilang church building project

7. Convention sa Incheon, South Korea, nagpaunlad sa misyon at ministry ng Adventist secondary teachers and NPUC Education leaders

Lahat ng iyan, ihahatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference, ito ang HOPE Today NPUC News!

Online since
11/20/2023, 7:40 AM
Categories
News

Related Episodes

Adventist News Weekend - Davao - November 25, 2023

Here are the lates news and updates for this weekend on ANW together with Kapaglaum Gisel Cordova

Mizpah Live News & Commentary - CDO - November 25, 2023

Mizpah Live News & Commentary

Adventist News Weekend - Davao - November 18, 2023

Here are the lates news and updates for this weekend on ANW together with Kapaglaum Gisel Angcon-Cordova.

Mizpah Live News & Commentary - CDO - November 18, 2023

Mizpah Live News & Commentary