HOPE Today

Hope Today News - Metro Manila - May 27, 2023

Tampok lahat ng iyan mula dito sa tanggapan ng North Philippine Union Conference, ito ang HOPE Today NPUC News!

Masayang pagbati sa inyong lahat! Narito kami upang ihatid ang mga espesyal na balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference kaugnay sa 160th Anniversary celebration ng Seventh-day Adventist Church na may temang, “Chosen for Mission”.

Sa mga balitang mayroong pag-asa… Iba’t-ibang mga programa at paglilingkod isinagawa ng mga Adbentista mula sa mga Mission, Kumperensya, Distrito at lokal na simbahan sa Luzon, bilang kanilang masayang pakikiisa sa pagdiriwang ng ika- 160 anibersaryo ng Seventh-day Adventist church, sa buong mundo…

Tampok lahat ng iyan mula dito sa tanggapan ng North Philippine Union Conference, ito ang HOPE Today NPUC News!

Online since
05/30/2023, 5:37 AM

Related Episodes

Hope Today News - Metro Manila - August 25, 2023

Mission to the cities training, isinagawa sa Southern Luzon Mission and many more...

Mizpah Live News & Commentary - CDO - August 26, 2023

Mizpah Live News & Commentary - CDO - August 26, 2023

Hope Today News - Metro Manila - August 18, 2023

Health and Bible seminar, masiglang isinagawa ng San Bartolome Seventh-day Adventist Church Women’s Ministries and many more...

Adventist News Weekend - Davao - August 19, 2023

Here are the latest news and updates for this weekend on ANW together with Rhoen Catolico.