Hope Today News - Metro Manila - August 18, 2023

Health and Bible seminar, masiglang isinagawa ng San Bartolome Seventh-day Adventist Church Women’s Ministries and many more...

Sa mga balitang mayroong pag-asa:

1. Health and Bible seminar, masiglang isinagawa ng San Bartolome Seventh-day Adventist Church Women’s Ministries

2. Adventist World Radio broadcasters sa buong Occidental Mindoro Area, masayang nagtipon sa kauna-unahang pagkakataon

3. Adventist School Teachers sa Southern Luzon Mission, nagkaroon ng retreat upang maghanda sa muling pagbubukas ng bagong school year

4. Southern Quezon- II District, nakinabang sa Adventist Media Ministry training hatid ng South Central Luzon Conference Communication Department, Hope Channel at Adventist World Radio

5. Palawan Mission Adventist Trail Ministry at Young Professionals, naghatid ng mga programang pagtulong sa mga katutubo sa Sitio Kayasan at Bayatao

6. Adventist Development and Relief Agency o ADRA, namahagi ng cash assistance bilang ayuda sa mga lubhang naapektuhan ng bagyong Egay sa probinsya ng Cagayan

7. Kauna-unahang Adventist Youth Camp ng Mountain Provinces Mission Area- II, masayang kinasangkutan ng mga kabataan sa kabila ng matinding pag-ulan

8. Isang linggong sports festival, pagpapala sa sosyal, pisikal at ispiritwal na buhay ng mga kabataan sa lalawigan ng Batangas

Lahat ng iyan, ihahatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference, ito ang HOPE Today NPUC News!

Hosts
Joel Sarmiento

Joel Sarmiento

Online since
08/22/2023, 6:09 AM
Hosts
Joel Sarmiento
Categories
News

Related Episodes

Hope Today News - Metro Manila - August 25, 2023

Mission to the cities training, isinagawa sa Southern Luzon Mission and many more...

Mizpah Live News & Commentary - CDO - August 26, 2023

Mizpah Live News & Commentary - CDO - August 26, 2023

Adventist News Weekend - Davao - August 19, 2023

Here are the latest news and updates for this weekend on ANW together with Rhoen Catolico.

Mizpah Live News & Commentary - CDO - August 19, 2023

Mizpah Live News & Commentary - CDO - August 19, 2023