Hope Today News - Metro Manila - August 25, 2023

Mission to the cities training, isinagawa sa Southern Luzon Mission and many more...

Sa mga balitang mayroong pag-asa:

1. Bagong Adventist World Radio Community Station, binuksan sa Lal-lo, Cagayan

2. Mission to the cities training, isinagawa sa Southern Luzon Mission

3. San Bartolome Seventh-day Adventist church, nagsagawa ng pangangaral sa ikalawang Purok ng kanilang Barangay

4. Pangangaral na pinangunahan ng mga kabataan sa South Taguig District, umakay ng mga tao sa pagpapabautismo

5. Sportsfest camp, masayang kinasangkutan ng mga kabataan mula sa mga Distrito ng Polillo Group of Islands

6. Mga kabaataang Adbentista sa Upper Laguna, napatatag ang samahan at pananampalataya sa District- wide Youth Fellowship

7. Medical Mission, buong siglang ipinaglingkod ng Biñan Adventist Community Services and Health Ministries Department

8. Metro Lipa District, hinati na sa dalawang bagong Distrito dahil sa patuloy na pag-unlad at pagtatapat ng mga Adbentista doon

Lahat ng iyan, ihahatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference, ito ang HOPE Today NPUC News!

Online since
08/29/2023, 8:39 AM
Categories
News

Related Episodes

Mizpah Live News & Commentary - CDO - August 26, 2023

Mizpah Live News & Commentary - CDO - August 26, 2023

Hope Today News - Metro Manila - August 18, 2023

Health and Bible seminar, masiglang isinagawa ng San Bartolome Seventh-day Adventist Church Women’s Ministries and many more...

Adventist News Weekend - Davao - August 19, 2023

Here are the latest news and updates for this weekend on ANW together with Rhoen Catolico.

Mizpah Live News & Commentary - CDO - August 19, 2023

Mizpah Live News & Commentary - CDO - August 19, 2023