HOPE Today

Hope Today News - Metro Manila - May 19, 2023

Kauna-unahang Singles Conference, ginanap ng Mountain Provinces Mission and many more....

Sa mga balitang mayroong pag-asa:

1. Family Health Camp, nagpatibay sa relasyon at pananampalataya ng mga Adbentistang pamilya sa South Central Luzon Conference

2. PREACH Program sa Southern Luzon Mission, itinuring na pagpapala at biyaya ng mga Pastor mula sa iba’t- ibang denominasyon

3. Adventist Young Professionals sa Southern Luzon Mission, masayang dumalo sa fellowship na idinaos sa Naga View Adventist College

4. AMiCUS Convention, muling idinaos ng North Philippine Union Conference makalipas ang limang taon

5. Kauna-unahang Singles Conference, ginanap ng Mountain Provinces Mission

6. Nasa 300 mga kabataan, masayang nakisangkot sa kauna-unahang Youth Alive Camp sa buong Northeast Luzon Mission

7. Pangangaral ng mga Adbentista sa Rooftop Seventh-day Adventist Church sa Taguig, tagumpay na umakay sa mga tao na magpabautismo

8. Hope Channel International Director for Development, binisita ang lahat ng Hope Channel Station sa bansa

Lahat ng iyan, ihahatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference, ito ang HOPE Today NPUC News!

Hosts
Joel Sarmiento

Joel Sarmiento

Online since
05/22/2023, 9:22 AM
Hosts
Joel Sarmiento

Related Episodes

Hope Today News - Metro Manila - August 25, 2023

Mission to the cities training, isinagawa sa Southern Luzon Mission and many more...

Mizpah Live News & Commentary - CDO - August 26, 2023

Mizpah Live News & Commentary - CDO - August 26, 2023

Hope Today News - Metro Manila - August 18, 2023

Health and Bible seminar, masiglang isinagawa ng San Bartolome Seventh-day Adventist Church Women’s Ministries and many more...

Adventist News Weekend - Davao - August 19, 2023

Here are the latest news and updates for this weekend on ANW together with Rhoen Catolico.