Content blocked following your privacy preferences

Accept YouTube Player
Accept Tracking and performance cookies

HOPE Today

Hope Today News - Metro Manila - May 19, 2023

Kauna-unahang Singles Conference, ginanap ng Mountain Provinces Mission and many more....

Sa mga balitang mayroong pag-asa:

1. Family Health Camp, nagpatibay sa relasyon at pananampalataya ng mga Adbentistang pamilya sa South Central Luzon Conference

2. PREACH Program sa Southern Luzon Mission, itinuring na pagpapala at biyaya ng mga Pastor mula sa iba’t- ibang denominasyon

3. Adventist Young Professionals sa Southern Luzon Mission, masayang dumalo sa fellowship na idinaos sa Naga View Adventist College

4. AMiCUS Convention, muling idinaos ng North Philippine Union Conference makalipas ang limang taon

5. Kauna-unahang Singles Conference, ginanap ng Mountain Provinces Mission

6. Nasa 300 mga kabataan, masayang nakisangkot sa kauna-unahang Youth Alive Camp sa buong Northeast Luzon Mission

7. Pangangaral ng mga Adbentista sa Rooftop Seventh-day Adventist Church sa Taguig, tagumpay na umakay sa mga tao na magpabautismo

8. Hope Channel International Director for Development, binisita ang lahat ng Hope Channel Station sa bansa

Lahat ng iyan, ihahatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference, ito ang HOPE Today NPUC News!

Hosts
Joel Sarmiento

Joel Sarmiento

Online since
05/22/2023, 9:22 AM
Hosts
Joel Sarmiento

Related Episodes

Hope Today News - Metro Manila - May 27, 2023

Tampok lahat ng iyan mula dito sa tanggapan ng North Philippine Union Conference, ito ang HOPE Today NPUC News!

Mizpah Live News & Commentary - CDO - May 27, 2023

Mizpah Live News & Commentary

Adventist News Weekend - Davao - May 20, 2023

Here are the latest news and updates for this weekend on ANW together with Kapaglaum Rhoen Catolico.

Mizpah Live News & Commentary - CDO - May 20, 2023

Mizpah Live News & Commentary - CDO - May 20, 2023