Hope Today News - Metro Manila - May 12, 2023

Branch Sabbath School, masayang paglilingkod ng Mataas na Kahoy Seventh-day Adventist Worship Company sa mga bata and many more...

Sa mga balitang mayroong pag-asa:

1. Groundbreaking ceremony, idinaos ng mga Adbentista para sa bagong itatayong Palawan Adventist College

2. Sabbath School teachers mula sa Albay at Camarines Sur, binigyang pagkilala ng Southern Luzon Mission sa kanilang paglilingkod

3. Branch Sabbath School, masayang paglilingkod ng Mataas na Kahoy Seventh-day Adventist Worship Company sa mga bata

4. Adventist media training and workshop, dinaluhan ng mga Adbentista sa Occidental Mindoro Area

5. Fund- raising concert, isinagawa ng mga Adbentista sa Central La Union para sa pagsasa-ayos ng kanilang simbahan

6. Mga kabataang Adbentista at kanilang mga kaibigan sa tatlong distrito ng Southern Quezon, tumibay ang relasyon at pagsasamahan sa Youth Banquet

7. Youth Alive camping, biyaya sa sosyal at ispiritwal na buhay ng mga kabataang Adbentista sa Upper Laguna District

8. Kauna-unahang Mission-wide Pathfinder Camporee, masayang kinasangkutan ng mga Adventist Elementary School sa Northeast Luzon Mission

Lahat ng iyan, ihahatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference, ito ang HOPE Today NPUC News!

Online since
05/15/2023, 5:27 AM

Related Episodes

Hope Today News - Metro Manila - August 25, 2023

Mission to the cities training, isinagawa sa Southern Luzon Mission and many more...

Mizpah Live News & Commentary - CDO - August 26, 2023

Mizpah Live News & Commentary - CDO - August 26, 2023

Hope Today News - Metro Manila - August 18, 2023

Health and Bible seminar, masiglang isinagawa ng San Bartolome Seventh-day Adventist Church Women’s Ministries and many more...

Adventist News Weekend - Davao - August 19, 2023

Here are the latest news and updates for this weekend on ANW together with Rhoen Catolico.