Hope Today News - Metro Manila - March 11, 2023

Direction setting, nagbuklod sa mga manggagawa ng Cavite Mission na maglingkod ng may iisang layunin and many more..

Sa mga balitang mayroong pag-asa:

1. Grand Devotional program pagpapala ang hatid sa mga Literature Evangelist sa Southern Luzon Mission territory

2. Direction setting, nagbuklod sa mga manggagawa ng Cavite Mission na maglingkod ng may iisang layunin

3. Mga lider ng Women’s Ministries sa South Central Luzon Conference, masayang dumalo hybrid fellowship

4. Groundbreaking ceremony idinaos ng Northern Luzon Mission sa pagsisimula ng pagtatayo ng bagong guest house

5. Bagong Cadaratan West Seventh-day Adventist church sa Bacarra, Ilocos Norte, pormal nang inorganisa

6. Pag-iibigan at pagsasamahan ng mga mag-asawa sa South Occidental Mindoro- I District, lalong tumibay sa idinaos na Affirmation of Love program

7. Communication leaders and volunteers sa Cabuyao district, natuto at nakinabang sa media ministry seminar

8. Blood donation drive muling isinagawa ng Upper Laguna District sa bayan ng Liliw

9. Dental care mission, masayang paglilingkod na isinagawa ng mga Adbentista sa Central Quezon- II District

Mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference, ito ang HOPE Today NPUC News!

Hosts
Joel Sarmiento

Joel Sarmiento

Online since
03/13/2023, 5:09 AM
Hosts
Joel Sarmiento

Related Episodes

Hope Today News - Metro Manila - August 25, 2023

Mission to the cities training, isinagawa sa Southern Luzon Mission and many more...

Mizpah Live News & Commentary - CDO - August 26, 2023

Mizpah Live News & Commentary - CDO - August 26, 2023

Hope Today News - Metro Manila - August 18, 2023

Health and Bible seminar, masiglang isinagawa ng San Bartolome Seventh-day Adventist Church Women’s Ministries and many more...

Adventist News Weekend - Davao - August 19, 2023

Here are the latest news and updates for this weekend on ANW together with Rhoen Catolico.