Hope Today News - Metro Manila - January 21, 2023

Adventist Lawyers, Judges and Prosecutors masayang dumalo kasama ng mga church leader sa convention and many more...

Sa mga balitang mayroong pag-asa:

1. Adventist Lawyers, Judges and Prosecutors masayang dumalo kasama ng mga church leader sa convention na idinaos sa Silang, Cavite

2. Fully reconciled brethren sa Sablayan, Occidental Mindoro nagtipon sa fellowship na pinagunahan ng Adventist World Radio, katuwang ang AFP at pamahalaan

3. Medical mission at pangangaral magkasunod na isinagawa ng mga Adbentista sa Candon City, Ilocos Sur

4. Lahat ng manggagawa sa Mountain Provinces Mission, mula sa mga leader, pastor, guro at kanilang mga pamilya nagkaroon ng masayang pagsasama-sama at pagkakaisa sa spiritual retreat

5. Workers’ meeting and spiritual retreat nagbigay ng direksyon at masayang karanasan sa mga manggagawa ng Southern Luzon Mission

6. Central Quezon- II district, pormal nang hinati sa dalawang distrito bunsod ng patuloy na pag-unlad ng kanilang gawain

7. 200 pamilya sa Brgy. Barong-barong, Brooke’s Point, Palawan nakatanggap ng ayuda at water filter kits sa outreach program ng Adventist Hospital Palawan

Mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference, ito ang HOPE Today NPUC News!

Hosts
Joel Sarmiento

Joel Sarmiento

Online since
01/23/2023, 3:40 AM
Hosts
Joel Sarmiento

Related Episodes

Hope Today News - Metro Manila - August 25, 2023

Mission to the cities training, isinagawa sa Southern Luzon Mission and many more...

Mizpah Live News & Commentary - CDO - August 26, 2023

Mizpah Live News & Commentary - CDO - August 26, 2023

Hope Today News - Metro Manila - August 18, 2023

Health and Bible seminar, masiglang isinagawa ng San Bartolome Seventh-day Adventist Church Women’s Ministries and many more...

Adventist News Weekend - Davao - August 19, 2023

Here are the latest news and updates for this weekend on ANW together with Rhoen Catolico.