Content blocked following your privacy preferences

Accept YouTube Player
Accept Tracking and performance cookies

Adventist News Philippines

Hope Today News - Metro Manila - January 14, 2023

Adventist World Radio, matagumpay nagsagawa ng mga pangangaral sa 18 lugar sa Oriental at Occidental Mindoro and many more...

Sa mga balitang mayroong pag-asa:

1. Praise program na idinaos ng Cavite Mission, naging pagpapala sa mahigit 4000 Adbentistang nagsidalo. Ordinasyon ng apat na Pastor, mahalagang bahagi ng programa

2. Adventist World Radio, matagumpay nagsagawa ng mga pangangaral sa 18 lugar sa Oriental at Occidental Mindoro

3. Metro Lipa District fellowship, idinaos ng mga Adbentista sa Lipa Adventist Academy kasabay ng South Central Luzon Conference Praise Program

4. Education Fellowship isinagawa sa pangunguna ng mga guro sa Zone-I ng distrito ng South Central Occidental Mindoro

5. Family Camp, masayang isinagawa ng Central Occidental Mindoro- II District

6. Benefit Concert, isinagawa ng Upper Laguna District para makatulong sa Nagcarlan Adventist Elementary School

7. Mga Adbentista mula sa Albay Federation, masayang nagtipon sa thanksgiving fellowship

8. Southern Luzon Adventist Youth Ministries Association nagbahagi ng saya at mga regalo sa mga kaibigan at kapatid sa San Antonio, Tinambac, Camarines Sur

9. Dalawang Adventist Motorcycle Trail Ministry sa Palawan Mission, magkasamang nagsagawa ng feeding and gift-giving program

Mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference, ito ang HOPE Today NPUC News!

Hosts
Joel Sarmiento

Joel Sarmiento

Online since
01/17/2023, 8:26 AM
Hosts
Joel Sarmiento

Related Episodes

Adventist News Weekend - Davao - January 21, 2023

Here is the latest update and News for this week from Davao.

Hope Today News - Metro Manila - January 21, 2023

Adventist Lawyers, Judges and Prosecutors masayang dumalo kasama ng mga church leader sa convention and many more...

Mizpah Live News & Commentary - CDO - January 21, 2023

Mizpah Live News & Commentary from Cagayan De Oro

Adventist News Weekend - Davao - January 14, 2023

Here are the latest news and updates of this week's Adventist News Weekend.