Adventist News Philippines

Adventist News Weekend - Davao - March 25, 2023

Here are the latest news and updates for this week's together with Kapaglaum Rhoen Catolico

42 min
Hope Today News - Metro Manila - March 25, 2023

Lutucan Adventist Elementary School, masayang ipinagdiwang ang ika-26 na anibersaryo and many more...

30 min
Mizpah Live News & Commentary - CDO - March 25, 2023

Mizpah Live News & Commentary

522 min
Adventist News Weekend - Davao - March 18, 2023

Here are the latest news and updates of this week's Adventist News Weekend together with Kapaglaum Rhoen Catolico

44 min
Hope Today News - Metro Manila - March 18, 2023

Kauna-unahang Master Guide Assembly Camp ng Cavite Mission, dinaluhan ng Pathfinders mula sa Areas II & III and many more...

29 min
Adventist News Weekend - Davao - March 11, 2023

Here are the latest news and updates of today's Adventist News Weekend together with Kapaglaum Bjezrel Labajo

38 min
Hope Today News - Metro Manila - March 11, 2023

Direction setting, nagbuklod sa mga manggagawa ng Cavite Mission na maglingkod ng may iisang layunin and many more..

30 min
Mizpah Live News & Commentary - CDO - March 11, 2023

Mizpah Live News & Commentary

307 min
Adventist News Weekend - Davao - March 4, 2023

Here are the latest news and updates of today's Adventist News Weekend together with Kapaglaum Rhoen Catolico

31 min
Hope Today News - Metro Manila - March 4, 2023

Sabbath school leaders and teachers sa Sorsogon, sumailalim sa basic level facilitator’s equipping program and many more...

31 min
Mizpah Live News & Commentary - CDO - March 4, 2023

Mizpah Live News & Commentary

312 min
Adventist News Weekend - Davao - February 25, 2023

Adventist News Weekend from Davao

34 min
Adventist News Weekend - Davao - February 11, 2023

Ania na ang mga balita ug mga pinakaulahing mga panghitabo sulod sa usa ka semana dinhi sa local nga teritoryo sa Davao Mission...

31 min
Hope Today News - Metro Manila - February 11, 2023

Mahigit 270 mga kababaihan sa NPUC territory, masayang dumalo at sumailalim sa I Will GLOW evangelism training and many more..

31 min
Mizpah Live News & Commentary - CDO - February 11, 2023

Mizpah Live News & Commentary - CDO - February 11, 2023

293 min
Adventist News Weekend - Davao - February 4, 2023

Here are the latest news and updates for the this week together with Kapaglaum Rhoen Catolico

29 min
Hope Today News - Metro Manila - February 4, 2023

Mahigit 100 Adventist Communicators, masayang nagtipon sa Communication Directors and Digital Evangelism Initiative Summit and many more...

29 min
Mizpah Live News & Commentary - CDO - February 4, 2023

Mizpah Live News & Commentary - CDO - February 4, 2023

389 min
Adventist News Weekend - Davao - January 21, 2023

Here is the latest update and News for this week from Davao.

24 min
Hope Today News - Metro Manila - January 21, 2023

Adventist Lawyers, Judges and Prosecutors masayang dumalo kasama ng mga church leader sa convention and many more...

31 min
Mizpah Live News & Commentary - CDO - January 21, 2023

Mizpah Live News & Commentary from Cagayan De Oro

311 min
Hope Today News - Metro Manila - January 14, 2023

Adventist World Radio, matagumpay nagsagawa ng mga pangangaral sa 18 lugar sa Oriental at Occidental Mindoro and many more...

32 min
Adventist News Weekend - Davao - January 14, 2023

Here are the latest news and updates of this week's Adventist News Weekend.

27 min
Mizpah Live News & Commentary - CDO - January 14, 2023

Mizpah Live News & Commentary from Cagayan De Oro

318 min
Hope Today News - Metro Manila - December 17, 2022

District-wide evangelism o pangangaral ng mga Adbentista na may temang, “Tinig ng Pag-asa” ginanap sa San Isidro, Nueva Ecija and many more

30 min
Mizpah Live News & Commentary - CDO - December 17, 2022

Mizpah Live News & Commentary from Cagayan De Oro

293 min