HOPE Today NPUC News April 5, 2024

Masayang pagbati sa inyong lahat! Narito kaming muli upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference, sa Luzon.

Masayang pagbati sa inyong lahat! Narito kaming muli upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference, sa Luzon.

Online since
04/11/2024, 10:51 AM