Katotohanan Live Questions and Answers with Pr. Bjorn Capiendo and Bro. Johnson Amican

Questions and Answers with Pr. Bjorn Capiendo and Bro. Johnson Amican

Katotohanan Live Questions and Answers with Pr. Bjorn Capiendo and Bro. Johnson Amican

Hosts
Pastor Bjorn Capiendo

Pastor Bjorn Capiendo

Johnson Amican

Johnson Amican

Online since
02/28/2024, 12:15 AM
Hosts
Pastor Bjorn Capiendo, Johnson Amican
Categories
Adventists

Related Episodes

Oras ng Pag-aaral | Mapalad Siya na Dumarating sa Pangalan ng Panginoon | Lesson 9 | 1st Qtr 2024

"Mapalad Siya na Dumarating sa Pangalan ng Panginoon"

Kaalamang Pangkalusugan | Episode 147 : Recreation to Restoration

"Recreation to Restoratio"