Hope Today News - Metro Manila - February 2, 2024

Philippine Publishing House day, masayang ipinagdiwang para ngayong taon! and many more...

Sa mga balitang mayroong pag-asa:

1. Philippine Publishing House day, masayang ipinagdiwang para ngayong taon!

2. Isang linggong pangangaral at paglilingkod, isinagawa ng Metro San Pablo Districts at Glendale Korean Seventh-day Adventist Church

3. Voice of Youth, muling inilunsad ng Northeast Luzon Mission

4. Mga magulang at mentor sa Bayombong Seventh-day Adventist Church, nagtapos sa Kids In Discpleship Academy training program

5. Ang pinagpalang pagtatapos ng 10 Days of Prayer sa mga Distrito ng Eastern Laguna at Vintar, Ilocos Norte

6. Free ride and grass-cutting ministry nakasama ng Rotary Club of Daet, Camarines Norte sa paghahatid ng iba’t-ibang serbisyo’t paglilingkod

Lahat ng iyan ihahatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference, ito ang HOPE Today NPUC News!

Online since
02/05/2024, 4:41 AM
Categories
Adventist News Philippines

Related Episodes

Hope Today News - Metro Manila - February 24, 2024

Kauna-unahang Master Guide Summit, idinaos ng Palawan Mission and many more...

Adventist News Weekend - Davao - February 24, 2024

Here are the latest news and updates for this weekend on Adventist News Weekend together with Kapaglaum Gisel Cordova

Mizpah Live News & Commentary - CDO - February 24, 2024

Mizpah Live News & Commentary - CDO - February 24, 2024

Mizpah Live News & Commentary - CDO - February 3, 2024

Mizpah Live News & Commentary - CDO - February 3, 2024